Odwiedź Gramy w kolory na Facebook! Odwiedź Instagram Gramy w kolory!
Promocje
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sprzedawcą oraz właścicielem sklepu internetowego WWW.gramywkolory.pl jest firma:

Pracownia Rękorzieła Barańscy Sp. z o.o., Zaborze 37, 32-090 Słomniki, NIP 6821799007, REGON 522674473, zwana dalej Sprzedawcą.

  1. Regulamin sklepu reguluje sposób zawierania umów kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady realizacji umów w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
  2. Każda osoba odwiedzająca Sklep, będąca osobą fizyczną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą, zwana dalej Klientem, może dokonać zakupu na zasadach określonych w tym Regulaminie.
  3. Regulamin jest ogólnie dostępny. Klient w trakcie składania zamówienia ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Do możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.

Uwaga:  zawarcie Umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

  1. Obowiązki Klienta

Klient oświadcza, że jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści; umieszczenie oraz udostępnienie treści i informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób dobrowolny i zgodny z prawem oraz za zgodą osób, których treści dotyczą; akceptuje wgląd pozostałych Klientów do opublikowanych przez siebie informacji oraz zezwala Sprzedawcy na ich nieodpłatne wykorzystanie;

Klient nie jest uprawniony do zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

Klient nie może zamieszczać treści, które mogłyby naruszać dobra, prawa, prawa autorskie i pokrewne osób trzecich; zamieszać treści w złej wierze; zamieszczać treści tajnych innych przedsiębiorstw. Klient nie może umieszczać treści obraźliwych, wulgaryzmów i gróźb.

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, modyfikowanie i publikację przez Sprzedawcę treści nie stanowiących danych osobowych, zamieszczonych przez Klienta w Sklepie: opinii, wypowiedzi i komentarzy.

  1. Ceny i cenniki

Umieszczone w kartach produktów Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami Brutto. Wysokość ceny podana w sklepie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta i nie podlega negocjacji. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen stałych towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian. Przepis ten nie narusza w żaden sposób praw już wcześniej nabytych.

Cennik nie stanowi oferty a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  1. Obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Sklepu internetowego na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującemu prawu, w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane w RODO. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówienia przez Sklep. Szczegółowe informacje o danych osobowych znajdują się w  „Polityce prywatności” Sklepu i są ogólnie dostępne.

Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującym prawem.

PRODUKTY

  1. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o oferowanych produktach: opisy, metoda produkcji, atrybuty, użyte materiały itp. - pochodzą od bezpośredniego  producenta produktów i właściciela Sklepu – firmy Pracownia Rękodzieła Barańscy Sp. z o.o.. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym które są wyłącznie wynikiem ustawień poczynionych przez Klienta (przykład: odcienie na zdjęciach od odcieni rzeczywistych  mogą się różnić w zależności od indywidualnych ustawień monitora bądź oświetlenia).
  2. Towary to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Obecność towaru na stronie internetowej Sklepu jest poglądowa, większość towarów jest wykonywana dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta, jednak termin realizacji zwykle nie przekracza 24h.
  3. Towar prezentowany na zdjęciach jest jedynie informacją poglądową tego jak produkt może wyglądać, określa typ a nie konkretny model dostępny na stanie w sklepie, – każda sztuka może odbiegać nieznacznie od prezentowanego w Sklepie modelu odcieniem koloru, układem elementów wzoru na dzianinie itp.

REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Sklep www.gramywkolory.pl prowadzi sprzedaż za pomocą drogi elektronicznej. Warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne. Rejestracja Klienta nie jest wymagana. Zamówienia można składać 24h/dobę. Sklep dokonuje realizacji zamówień od poniedziałku do piątku. W dniu ustawowo wolne od pracy zamówienia nie są realizowane.

Podstawowym warunkiem realizacji złożonych zamówień jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym adresem e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz numeru telefonu (koniecznego do realizacji usułgi kurierskiej i paczkomatowej). Zamówienia z niekompletnymi bądź niepoprawnymi danymi po ówczesnym ich sprawdzeniu i próbie kontaktu z Klientem, nie będą rozpatrywane.

Zmiana zamówienia jest możliwa za zgodą Sprzedającego o ile zamówienie nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. Prośbę o zmianę lub anulację zamówienia należy niezwłocznie wysłać na adres ubranka-bambi@wp.pl Sprzdawca niezwłocznie wyśle informację o możliwosci wprowadzenia zmian lub anulowaniu zamówienia. 

W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego zamówienia w całości lub częściowo, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta i ten podejmuje decyzje o częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia. W razie braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn losowych niezależnych od sklepu, Sklep dokona pełnego zwrotu pieniędzy Klientowi jeśli ten je wcześniej wpłacił. O każdym takim fakcie Klient będzie informowany.

Każda transakcja kupna-sprzedaży dokumentowana jest wystawieniem paragonu fiskalnego lub na życzenie faktury. Po wybiciu paragonu nie ma możliwości wystawienia faktury. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Czas realizacji zamówienia to przeważnie 24-48h. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy Inpost. 

PŁATNOŚCI

Dostępne formy płatności w sklepie:

- przelew tradycyjny

- szybki przelew 

- Karty płatnicze

- PayPal

- płatność przy odbiorze.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczymy od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

ZWROTY I REKLAMACJE

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna została stwierdzona w okresie dwóch lat od dostarczenia towaru Klientowi. Klient ma prawo zażądać wymiany towaru na wolny od wad, naprawy towaru lub obniżenia ceny produktu. Sprawy reklamacyjne rozpatrywane są w ciągu 14dni od dnia otrzymania rekklamacji. Uszkodzony towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

Adres do odesłania reklamacji: Pracownia Rękodzieła Barańscy Sp. z o.o., Zaborze 37, 32-090 Słomniki

Odstąpienie od umowy

Klient na prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od skutecznego odbioru przesyłki. Zwracane produkty wraz z pisemnym oswiadczeniem o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

Pracownia Rękodzieła Barańscy Sp. z o.o, Zaborze 37, 32-090 Słomniki

Klient zwraca towar na swój koszt. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 WYJĄTKI, KÓRE POWODUJĄ UTRATĘ PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

"Art. 38 pkt. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

A. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

B. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

C. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

D. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

E. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

F. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np.zestawy produktów).

POZASĄDOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych czy miejscich rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający - Pracownia Rękodzieła Barańscy Sp. z o.o z siedzibą w Zaborze 37, 32-090 Słomniki, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych, ma prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia z Bazy Danych Sklepu. Sprzedający używa Twoich danych osobowych jedynie w celu realizacji i wysyłki zamówienia. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

POLITYKA PRYWATNOSCI

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Pracownia Rękodzieła Barańscy Sp. z o.o www.gramywkolory.pl.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Pracownia Rękodzieła Barańscy Sp zoo używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl